Berger historielag

Berger Historielag vil:
• Formidle lokalhistorie og lokal kunnskap om og fra Berger
• Innhente og samle historier, lokalkunnskap, samt bilder om og fra Berger
• Bidra til at innbyggere og andre blir kjent med Bergers historier
• Gi lokale opplevelser i samarbeid med innbyggere og andre

Medlemskap i Berger Historielag:
Medlemskontingentene bidrar til drift av Berger Historielag og muliggjør aktiviteter og tilbud.
Medlemsfordeler:
• Informasjon om aktiviteter, både lokalt og fra andre
• Programslipp og forhåndsvisning av utstillinger m.m. i Fossekleiva
• Gratis kaffe/te ved hvert besøk i Fossekleiva kultursenter (ved å oppgi at man er medlem av Berger Historielag)
Medlemskap kr. 100 (enkeltmedlem) og kr.150 (familiemedlem) for 2017, innbetales til konto: 2220.30.26858
Merkes med navn, adresse, e-post og telefonnummer!

Velkommen som medlem!

Berger Historielag:
http://bergermuseum.no/berger-historielag/
Facebook: Berger Historielag
Telefon: 906 31 856 – leder Tom Wang

Ingenting funnet

Beklager, ingen resultat funnet