Berger museum

På skattejakt i Berger fabrikk!

På skattejakt i Berger fabrikk!

Morgen torsdag 19. mai 2011 møttes medlemmer av Berger museumsforening og jeg Hanne Synnøve Østerud i Vestfoldmuseene på Berger fabrikker for å gå på skattejakt. Vi visste at det skulle befinne seg maskiner der som skal være med på å … Les videre

Det skjer mye spennende på Berger!

Det var Berger gård som var utgangspunktet for etableringen av tekstilindustrien på Berger. Da Jürg og sønnen Jens J. Jebsen kom over fjellene fra Arna utenfor Bergen i 1879, tok de inn på Berger gård som da var til salgs. … Les videre

Egenprodusert teppe fra A til Å

Egenprodusert teppe fra A til Å

Design vi har presentert til nå, er kjøpte mønstre fra bl.a. mønsteratelierer og kunstnere. Men parallelt med innkjøp av mønstre til produksjonen av jacquardpledd, hadde også ansatte ved fabrikkene designoppgaver. Det var spesielt møbel- og bekledningsstoffer som ble utviklet av … Les videre

Museumskonseptualisering

Vi er i den fasen av arbeidet som krever mye tenking, filosoferinger, hva, hvorfor, hvordan…? Vi står overfor et tomt lokale, vi har en samling med gjenstander, fotografier og film, vi har intervjuer og beretninger, hefter, bøker og annet bakgrunnsmateriale – … Les videre

Vemodig!

Nå har vi begynt ned-pakkingen av utstillingene for overflytting til nye museumslokaler. Berger museumsforening har holdt hus her siden 1998, og ganske jevnlig utvidet med nye delutstillinger ca. hvert annet år. Når vi nå skal flytte museet er det jo for at … Les videre

Tekstilindustri på verdensveven – et interaktivt utstillingsverktøy

I dag har ABM-Utvikling mottatt en søknad om støtte til et nytt utstillingskonsept for Vestfoldmuseene IKS avdeling Berger museum. Søknaden dekker bare en del av utstillingen, da utstillingen i det nye museet også skal inneholde andre elementer. Vi ønsker å … Les videre

Oppdatering og søknader!

Nå har det vært stille på Bloggen en stund – det er ikke fordi det ikke skjer noe nei! Arkivet er flyttet fra øvre Fossekleiva til nedre Fossekleiva! Det har vært anbudsrunder på reparasjon av taket på «Tyskland». Kommunen har … Les videre