En stille transformasjon av et industrisamfunn – Ullfoss. 18. juni – 1. oktober 2016

2016-01-15 13.22.28Lys- og lydinstallasjonen er resultatet av en workshop ved museet januar 2016. Hvor studenter fra scenografilinja ved Høgskolen i Østfold og fra masterprogrammet i museologi ved Universitetet i Oslo.

 

Målet er å formidle hvordan industrisamfunn forsvinner eller endres. En prosess som ofte er stille og forbundet med en særegen sorg. En kollektiv sorg som påvirker hele samfunnet.

 

Forrige artikkelEn stille transformasjon av et industrisamfunn – Ullfoss. 18. juni - 1. oktober 2016 Neste artikkelVandring fra brygga til Blindevannet, 18. september 2016