Den kulturelle skolesekken

Berger Museum er lokalisert i Fossekleiva Kultursenter, hvor viktige elementer i det industrihistoriske miljøet på Berger er bevart. Det gamle fabrikkanlegget danner utgangspunkt for mange nye tiltak og aktiviteter i lokalsamfunnet.

Berger Museum er lokalisert i Fossekleiva Kultursenter, hvor viktige elementer i det industrihistoriske miljøet på Berger er bevart. Det gamle fabrikkanlegget danner utgangspunkt for mange nye tiltak og aktiviteter i lokalsamfunnet.

 

8.trinn (18. og 1900-tallet)

TEMA:

Opplegget setter fokus på arbeidskårene til tekstilindustriarbeidere i dag og drar paralleller både til den industrielle revolusjon i Storbritannia og arbeidsvilkår i tekstilindustrien i Norge og på Berger for mer enn 100 år siden.

I del 1 setter vi fokus på «den nye arbeidsdagen» og diskutere forutsetninger for etablering av industri. Det vil bli vist film som i korthet viser arbeidsprosesser og elevene aktiviseres ved å delta i en historisk løype som gjenspeiler diskusjonen om forutsetninger for industrietablering.

I del 2 settes fokus på tekstilindustrien i dag og vi spør «hvor kommer klærne våre fra?» Hvorfor tekstilindustrien i Norge bukket under på slutten av 1900-tallet er et annet spørsmål som vi også vil problematisere. Det vil bli vist film og elevene vil bli aktivisert underveis og oppfordret til refleksjon og diskusjon.

DAGSGANG:

Opplegget varer fra kl. 09.00 – 12.30.     I forhold til tidspunktene, så må noe pluss- og minustid må påregnes. Opplegget er todelt, gruppene skal oppleve det samme og rullerer etter lunsj.

09.00 – 09.15: Felles introduksjon med informasjon og praktiske opplysninger.

Del 1: 09.15 – 10.30

Lunsj: 10.30 – 11.00

Del 2: 11.00 – 12.15

Oppsummering. Buss hjem kl. 12.30

 

Lærerveiledning

Opplegget er forankret i Kunnskapsløftet:

DKS-opplegget har relevans for en rekke fagområder. Vi framhever imidlertid spesielt samfunnsfag med vekt på historie og naturfag.

Forarbeid: Se gjerne gjennom filmen «Et pledd blir til» (12 minutter lang.) https://vimeo.com/233462755

 

3. klasse

TEMA: Julens symboler

Dette er en økt hvor elevene skal bli bevisst forskjellene og likhetene mellom engelsk og norsk julefeiring på tidlig 1900-tall og symbolene vi fortsatt bruker i dag når vi feirer jul. De blir også kjent med familien Bullen og deres endring av livsstil da de kom til Berger fra Oldham i England.

I tillegg blir elevene kjent med ull og dens kvaliteter. Ull var et av de viktigste materialene som ble brukt i fabrikkene på Berger.

 

DAGSGANG:

Opplegget er 2 delt og varer i 1t og 45min.

Gruppe en: Oppmøte kl. 09.00 på Berger museum med orientering og praktiske opplysninger.

Elevene deles i to grupper og opplegget rullerer med ca. 40 minutters mellomrom. En gruppe går til arbeiderboligen og en inn i museet og nålefilteverksted

Dagen avsluttes kl. 10.45

Gruppe to møter opp kl. 11.00 og dagen avsluttes for denne gruppen kl. 12.45

 

Lærerveiledning

Opplegget er forankret i Kunnskapsløftet:

Fagene samfunnsfag, med vekt på lokal historie, og kunst og håndtverk.

Forarbeid er ikke nødvendig.

 

Ved spørsmål – ta kontakt.

 

Forrige artikkelOmvisning / grupper Neste artikkelKontakt oss