Dagens produksjon av Bergerpledd

Ja, det går fortsatt an å kjøpe Bergerpledd! De produseres dessverre ikke lenger på Berger, men er fortsatt et godt innarbeidet merkenavn på gode ullvareprodukter.

Etter at de siste pleddene ble produsert på Berger i desember 2002, ble jacquard-toppene, som styrer mønstret i veven, solgt til Klippan Saule i Riga, Latvia.

http://www.klippansaule.lv/AboutUs.htm

Klippan er et svensk selskap som inngikk avtale med Mascot Høie A/S som var den siste eieren av Berger fabrikker, om  kjøp av maskindeler og fortsatt produksjon av Bergerpledd.

http://www.klippanyllefabrik.se/index-2.html
Klippan har sin egen kolleksjon med tekstilprodukter, men produserer altså fortsatt Bergerpledd for Høie.
http://www.hoie.no/produkt/438/rein.aspx
De fleste tekstilprodusenter i Norge la ned på 1950-tallet, og at det var produksjon på Berger fra 1880 fram til 2002 regnes derfor for lenge. Vi har avindustrialisering i Norge. Fabrikkene legges ned og produksjonen flytter østover til India, Kina og til land som Latvia i Bergers tilfelle. Der er det billigere arbeidskraft, lavere skatter og generelt mindre produksjonskostnader. Når det gjelder Bergepledd, har de klart å opprettholde den gode kvaliteten som Bergerpleddene er kjent for, og det er en mager trøst for tap av arbeidsplasser og nedleggelse av produksjonen på Berger.
Tekstilindustrien kom jo vestfra over den Engelske kanal og nordover til Norges vest- og østland. Nå har den stort sett flyttet østover. Hvor flytter den når maskinene er utslitt i Bangladesh, India og Kina? Kommer tekstilproduksjon tilbake til oss igjen? Hva kommer vi til å kle oss i og tulle oss inn i når kalde årstider slår inn? Treull/floxan/rayon var svært populært etter den andre verdenskrig da det ikke var så enkelt å få tak i saueull. I dag lages klær av metall, plast, olje, osv.osv. Kanskje vi i fremtiden vil måtte ikle oss klær fra resirkulert materiale? Uansett vil nok karding, spinning, veving og etterbehandlingsteknikkene bli viktige også i fremtiden, og viktige prinsipper å formidle i et tekstilindustrimuseum! Velkommen når vi åpner!
Forrige artikkelMuseumsarbeid, folk og maskiner! Neste artikkelMuseumskonseptualisering