En stille transformasjon av et industrisamfunn – Ullfoss. 18. juni – 1. oktober 2016

2016-01-15 13.22.28

I 122 år har ull i ulike former strømmet igjennom disse bygningene. Ullen i denne installasjonen er helårsull som kommer fra Gammalnorsk Spælsau fra Tone Almehagen and Tore Felins gård Lørdal i Hof kommune.

 

Man kan finne historier på så mange ulike steder, gjennom objekter, i bygninger eller de kan være båret rundt i folk. Historier kan bygge broer mellom fortid, nåtid og fremtid. Ullen tilbyr et glimt av dette, både personlige og kollektive historier. Gjennom lukt og tekstur og direkte relasjon til materialet kan et sublimt og personlig rom oppstå.

Det er umulig å fatte og forstå alle aspekter av 122 år med produksjon. Hva som blir igjen er et frosset øyeblikk, et rom som reflekterer industrialisering.

 

Installasjonen er resultatet av en workshop med Kjartan Fønstelien ved museet fra 12.-15. januar 2016, av studenter fra scenografilinja ved Høgskolen i Østfold og fra masterprogrammet i museologi ved Universitetet i Oslo.

 

Ingrid Thomassen,

Museologi og kulturarvstudier, Universitetet i Oslo

 

Freya Sif Hestnes, Elizabet Damyanova, Mulenga Mwansa, Mari LB Kamsvaag, Johanna Dahlbäck,

Scenography, Norwegian Theatre Academy, Høgskolen i Østfold

Forrige artikkelVandring på øvre Berger, 31.juli 2016 Neste artikkelEn stille transformasjon av et industrisamfunn - Ullfoss. 18. juni - 1. oktober 2016