Utvidelse av den digitale møteplassen

Til sommeren 2018 har vi fått utvidet den digitale møteplassen med tre tematiske kart over Berger; «Etableringen av industrisamfunnet Berger», «Et levende bygdesamfunn – Foreninger og organisasjoner» og «Utbygging, tilflytting – og nedlegging…».

Skjermen i museet er interaktiv og ved å trykke på sirklene på kartene vil du kunne lese mer om det som er illustrert under sirklene. Vi er svært fornøyde med illustrasjonene til Marianne Karlsen som er inspirert av gamle fotografier, gjenstander og fortellinger fra Berger museum og Berger historielag.

 

Prosjektet er støttet med kr. 100.000,- fra Sparebankstiftelsen, som igjen har utløst kr. 25.000,- i gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet. I tillegg har Berger historielag vært svært behjelpelige med å få på plass informasjon og oppklart noen problemstillinger slik at vi i Vestfoldmuseene avd. Berger museum skal kunne klare å få opplysningene så korrekte som mulig, men finner du feil, eller har du tilleggsopplysninger, så blir vi glade for tilbakemeldinger!

Velkommen!

Forrige artikkelBerger museum + Fossekleiva kultursenter = SANT Neste artikkel"Beat og bevegelse" - Sommerutstilling 2018